Home WBSO subsidie link

Dè Link naar overheidssubsidies

Welkom bij Subsidielink

Subsidielink.nl en is in het leven geroepen om bedrijven, ondernemers maar ook stichtingen of non-profit organisaties te informeren over beschikbare overheidssubsidies of stimuleringsregelingen.

Wij zoeken zoveel mogelijk subsidieregelingen of financiële stimulerings-regelingen met een brede doelgroep: in potentie niet gebonden tot een heel specifieke bedrijfssector.

Hoewel u misschien denkt dat uw onderneming, organisatie of eenmanszaak niet in aanmerking komt voor een subsidie of overheidsbijdrage, het is zeer wel mogelijk dat u aktiviteiten, projecten of bepaalde investeringen doet die subsidiabel zijn of waar u aantrekkelijke financiële faciliteiten of fiscaal-financiële compensatie ter beschikking staan.

Hier treft u meer informatie, doe u voordeel en veel succes!

Wij beginnen wat algemenere subsidies met betrekking tot innovaties. De Nederlandse overheid heeft diverse subsidies in het leven geroepen om innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Wij geven primair regelingen weer met een grote doelgroep. Als start:

» innovatie subsidies

» wbso subsidie

Gesponsord door